Металургійний район КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 15" КМР

 Сторінка фізінструктора

 

План-конспект заняття з фізкультури в старшій групі «Здорові ніжки» – АБЕТКАland

ЩО ТАКЕ ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ'Я?
   Фізичне здоров`я-такий  стан  організму  дитини, коли  показники  основних  фізіологічних  систем  перебувають  у  межах  норми  й  адекватно  змінюються  в  процесі  взаємодії  з  довкіллям; це  гармонійна  взаємодія  всіх  органів  та  систем, їх  динамічна  врівноваженість  із  середовищем; це стан  розвитку  органів  та  систем  організму, основу  якого  становлять  морфологічні  та  функціональні  резерви, що  забезпечують  адаптаційні  реакції.

                             ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

                                       -фізичне  здоров`я                                 
                                       -соматичне здоров`я                                   
                                        -психічне здоров`я                                  
                                       -інтелектуальне здоров`я                                   
                                       -емоційне  здоров`я                                   
                                  -соціальне  здоров`я                                   
                                       -моральне  здоров`я                                    
                                       -духовне  здоров`я.
 

                Основні  показники  фізичного  здоров`я 

   *регулювання  фізичної, психічної  та  емоційної  працездатності  дітей на  заняттях, дотримання  її  періодів (входження  в  роботу, оптимум діяльності, спад)
   *активізація  рухової  діяльності  на  початку  і  в  середині  заняття,  проведення  динамічних  хвилинок*цілеспрямований  розвиток  всіх  органів  і  систем  дітей( в  тому  числі     й  систем  мозку): дихальної  та  серцево-судинної систем, шкіри, органів зору, слуху  та  нюху  завдяки  використанню  засобів  різних сучасних технологій
   *охорона  дитячого  слуху, зору, голосу, збереження  правильної  постави*використання  загартувальних  елементів: відчинити  вікно, фрамугу  або    кватирку  на  визначений  час  відповідно  до температури  повітря    надворі*нагадування  дітям  до  або  після  заняття   про  необхідність  виконання   гігієнічних  процедур  перед  їжею, після  відвідування  туалету
   *організація  денного  сну  достатньої  тривалості, цікавого  відпочинку  на  перервах  між  заняттями
                     З  досвіду  роботи  КДНЗ №15

    РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ  ЗАХОДИ  НА  ЗАНЯТТЯХ:      

*дихальні  вправи  та  ігри  з  використанням   звуконаслідування  явищ  природи, голосів  тварин, транспорту тощо (для  вентиляції  легенів  та  розвитку  грудно-черевного  дихання, активізації  центрів  кори  головного  мозку); дихання  правою  ніздрею-на  початку  заняття, лівою-наприкінц
   і*мімічні, імітаційні  вправи (для  зняття  втоми мозку й  активізації процесу  пам `яті, мислення, уваги)
   *пальцеві  ігри для активізації всіх  органів та  систем організму  дитини
   *різні  види  масажу: класичний  механічний, точковий, японський (для активізації діяльності  кори  головного  мозку й  поліпшення  шкірного  дихання, вироблення  природного  білка  інтерферону, що  зміцнює  імунітет  дитини
   *фізкультурні  хвилинки  у  вигляді  загальнорозвивальних  та  ритмічних вправ (під  музичний  супровід),  рухливих  ігор
   *фізкультурні  паузи  між  заняттями  у  вигляді  рухливих  ігор, вправ  та  ігор  зі  спортивним  ухилом
   *читання  віршів, загадок, примовлянок, приказок, співання  коротеньких  пісень  про  здоров `я  та  його  охорону, про  безпеку  життя (як  засіб  мотивації  до  дотримання  здорового  способу  життя)
   *маніпулятивні  вправи  для  зняття  втоми  очей, розвитку  гостроти  слуху  та  зору
   *ароматотерапія, кольоротерапія, фітотерапія*психогімнастика  й  ігри  для  психічної  саморегуляції
   *дидактичні, логічні, театралізовані  ігри для  розвитку  спілкування 
   *слухання  музики  для  розслаблення
 
                         З досвіду  роботи  КДНЗ №15:

   «МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО  ОРГАНІЗАЦІЇ  РУХОВОЇ  АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ  ВІДПОВІДНО   ЕТАПАМ   РЕЖИМУ  ДНЯ»

 
   Перший  етап  педагогічного  процесу:
   Ранок-найкоротший за  часом  етап  педагогічного  процесу, але він  є найбільш  насичений навчально-виховними заходами.Задача  вихователя-приділити  увагу  кожній  дитині, визвати  в  неї  життєрадісний  настрій, викликати  бажання  зайнятися  цікавою  рухливою  діяльністю.  Ранком краще  планувати  рухову  діяльність, що  знайома  дітям  за  змістом.Краще проводити  ігри малої або  середньої  рухливості.Слід  також  врахувати, які заняття  будуть  після  сніданку: якщо  заняття  пов язані  з  тривалою статичною  позою дітей (математика, малювання, розвиток  мовлення тощо), то краще  провести  ігри  середньої  або й  підвищеної  рухливості, якщо  ж попереду  музичне  або фізкультурне заняття- то малої рухливості.   Вранці обов язково треба  проводити  індивідуальну  роботу з  дітьми, особливо-з дітьми, що  мають  певні  відхилення  в  поставі, зорі, з  ожирінням.
Другий  етап  педагогічного  процесу: Прогулянка
   Протягом  дня  прогулянка  організується  двічі: вранці  та  ввечері.Це найбільш сприятливий  час  для  проведення  індивідуальної  роботи  з дітьми та для організації  іх  самостійної рухової діяльності.  Перед  прогулянкою важливо  поцікавитися  в  дітей, в  які  ігри  вони  б  хотіли погратися  та створити  умови  для  підтримки  ігор  за  бажанням: підтримати  ініціативу, винести необхідне  обладнання.Треба  врахувати , які  заняття  передували прогулянці: якщо  вони  носили рухливий  характер, то  прогулянку  слід розпочинати  зі  спостереження, а  якщо  діти  були  в  основному  в  статиці- розпочати  прогулянку  з  рухливих або спортивних ігор.  На  прогулянці  слід  провести одну  загальну  для  всіх  рухливу  гру, а  2-3 гри  краще  провести  з  підгрупами  дітей.   На  прогулянці  ж  можна  організовувати  фізкультурні  свята,  спортивні розваги.  Регулярно  в  час, відведений  для  прогулянок, проводяться  туристичні  міні-походи  за  межі  закладу. Якщо  двічі  на  тиждень  проводиться  плавання, то  в  сумі  з  фізкультурними  заняттями  в  спортзалі  вони  складають  чотири  заняття.П `яте  фізкультурне  заняття  у  вигляді  фізкомплексу  і  проводиться  на  прогулянці.
Третій  етап  педагогічного  процесу:
   Друга  половина  дняОсновна  педагогічна  задача  цього  періоду-викликати  в  дітей  бажання  обов `язково  прийти  завтра  в дитячий  заклад. Для  її  реалізації слід  створити  в  групі  позитивний  настрій.   В  другу  половину  дня  проводяться  гімнастика  пробудження, загартовуючі  процедури. Можуть  бути організовані  спортивні  змагання,  спортивні  дозвілля  за  участю  батьків  або  вихованців  кількох  груп. Різнобічна  діяльність  дітей, насичена  веселими  емоційними  іграми  та  вправами, сприяє  фізичній  рекреації дітей, розслабленню  дитячого  організму  після  інтелектуальної  напруги.   В  другу  половину  дня  також  проводиться  самостійна  рухова  діяльність  дітей  за  участю  різного  фізкультурного  обладнання, тренажерів, спортивних  атрибутів.Перед  поверненням дітей  додому  краще  проводити  спокійну  рухливу  діяльність- малорухливі  ігри, дихальні  вправи, різновиди  індивідуальної  роботи, різновиди самомасажу, вправи  з аутотренінгу.
 

                  З  досвіду  роботи  КДНЗ №15      

      «ВИМОГИ  ДО  ПЛАНУВАННЯ  РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ»:

1.Планування   рухової  активності   повинно  забезпечити  вирішення  головної  цілі  виховання-формування  індивідуальної  особистості, тому  слід  використовувати  принцип  індивідуального  підходу  до  дитини, варіювати  фронтальні  та  індивідуальні форми  роботи.
2. При  плануванні  рухової  активності  слід  уникати  формалізму,план  повинен  бути  реальним.
3. Задачі  фізкультурно-оздоровчої  роботи  необхідно  планувати  у  відповідності  з  рівнем  розвитку  рухових  вмінь  та  навичок дітей певної  вікової групи.
4. При  плануванні  слід  враховувати  критичні  періоди  в  фізичному  та  психічному  розвитку, рівень  фізичної  підготовленості  дитини, тип  її   вищої  нервової  діяльності, враховувати  задатки  та  схильності  дитини.
5.План  повинен  забезпечувати  системність  в роботі. Між  різними  видами  діяльності  повинні  бути  тісний  взаємозв `язок, єдність  виховання  та  навчання.
6. План  повинен  бути  конкретним, з  вказівкою  щодо  змісту  та  терміну  виконання.
7. При  плануванні рухової  активності  необхідно  враховувати  стан  роботи  з  фізкультурно-оздоровчої  роботи  за  попередній  період ( місяць, квартал, рік).
8. Педагог  повинен  знати  варіативні  та  альтернативні  програми  фізичного  виховання  та  орієнтуватися  в  новинках  психолого-педагогічної  літератури.
9.При  доборі  форм  роботи, програм, методів  фізичного  виховання  слід  враховувати  рівень  професійної  майстерності  педагога  групи
                 З  досвіду  роботи  КДНЗ №15:

             «ВАРІАНТИ РУХЛИВИХ  ІГОР  ДЛЯ  ДІТЕЙ  РАННЬОГО  ВІКУ»

Другий  рік життя:   

                              «ПРИНЕСИ  ІГРАШКУ»
-дитина  іде  до  означеної іграшки-дитина  іде  самостійно  і  називає іграшку
-діти  ідуть  підгрупкою, беруть  іграшки  та  виконують з  ними  дії  за  вказівкою  вихователя
-повзуть за  іграшкою  та  несуть  її  вихователю
-біжать  за  іграшкою  та  приносять  її  вихователю
-ідуть  за  іграшкою, перешагуючи  через  палички  на  підлоз
і-підлізають  під  шнур  і  беруть  іграшку.                     
                               «ПЕРЕСТУПИ  ПАЛИЧКУ»
-діти, переступаючи  паличку, ідуть до  іграшки-доповзають  до  паличок і  йдуть  до  іграшки, переступаючи  їх
-переступають  паличку, стають  на кубик, злізають  з  нього  і  беруть  іграшку                       
                                «ЗАХОВАЄМО  ІГРАШКУ»
-діти  розглядають  іграшку, вихователь  ховає  її, діти  шукають
-вихователь  ховає  дві  контрастних  за  кольором  іграшки, діти  знаходять  їх  та  відносять  до  кольорових  орієнтирів
-вихователь  ховає  два  різних  за  розмірами  м `ячика, діти  знаходять  і  котять-великий  м `ячик  до  великих  воріт, маленький  м `ячик-до  малих  воріт                       
                                 «ІДІТЬ  ДО  МЕНЕ»
-діти  встають  із  стільчиків  та  йдуть  до  вихователя-підлізають  під  шнур  та  йдуть  до  вихователя  -кидають  вихователю  кульку  та  йдуть до  нього                        
                                  «ЗКОТИ  З  ГІРКИ»
-діти  зкочують  кульки  з  гірки  та  догоняють  їх
-зкочують  кульки  з  гірки  та  несуть  іх вихователю-зкочують  кульки  з  гірки  та  повзуть за  ними                         
                                  «КІЛЬЦЯ  НА  ПАЛИЧЦІ»
-діти збирають  різнокольорові  кільця  в  кошики  певного  кольору
-повзуть  за розкиданими  кільцями
-ідуть  за  кільцями  з  переступанням  через  шнур   
 

Третій  рік  життя:                          

                                      «ПОТЯГ»
-вихователь тягне  потяг  за  мотузочку, діти  ідуть  вервечкою, тримаючись  за  край  одягу
-на  зупинках  потягу  діти  «збирають  гриби  та  ягоди»
-діти проходять  по  місточку                         
                                      «ЦІЛЬСЯ  КРАЩЕ»
-діти кидають  м `ячик  від  плеча-кидають  м `ячики  в корзину-кидають  мішечки  з  піском
-кидають  мішечки  та  повзуть  за  ними-котять  кульки  до  корзин  певного  кольору-кидають  кольорові  кульки  та  називають  іх  кольори                                            «ДОПОВЗИ  ДО  БРЯЗКАЛЬЦЯ»
-діти  повзуть  до  брязкальця  на  животі
-повзуть, беруть  брязкальце  в  руку, потім піднімаються  і  біжать до свого стільчика
-діти  підповзають  під  дугу, а  потім  йдуть  по  доріжці-повзуть  міжд  шнурами, а назад  ідуть  по  лаві                        
                                     «ДО  ЛЯЛЬОК  В  ГОСТІ»
-діти  ідуть  до  ляльок  і  виконують  з  ними  рухи, які  показує  вихователь-дівчатка  ідуть  до  ляльок, хлопчики-до  машинок
-повзуть  до  ляльок, беруть  їх  в  руки, повертаючись  назад, переступають  через  палиці                       
                                     «ДЕ  ДЗВЕНИТЬ»
-діти  шукають, де дзвенів  дзвіночок
-знаходять  багато  дзвіночків, дзвенять  ними  та  повертають  вихователю-знаходять  дзвіночки, повертаючись  з  ними, переступають  через декілька  шнурів                        
                                      «ПРИНЕСИ  ПРАПОРЕЦЬ»
-діти  переступають  через  палки, йдучи  до  прапорця
-в  один  бік  йдуть, в  зворотний-біжать-біжать  за  прапорцем, в  зворотний  бік  марширують-повзуть  за  прапорцем, в  зворотний  бік-переступають  через  шнури.
З досвіду роботи КДНЗ №15

           ПЛАН  ТИЖНЯ«ЗДОРОВА  ДИТИНА-ЩАСЛИВА РОДИНА"

ПОНЕДІЛОК:                         
 1.Відкриття «поштової  скриньки» запитань з проблем                       фізичного  виховання  та  здоров `я.                          
 2.Анкетування  родин  з проблем  здорового  способу  життя.                          3. Виставка-огляд  нестандартного  спортивно-оздоровчого                          обладнання.                         
 4. Відкриті  перегляди  занять  з  фізкультури.
ВІВТОРОК:                     
1. Відкриття  виставки  дитячих  малюнків «Я-малючок-здоров `ячок»             2. Клуб  молодих  батьків:а) «Сон  і  самопочуття  дитини»                                б) « Телевізор-не  розвага»                                                                     
  в) «Здорові  зуби-здоровий організм»                          
3.Сумісна  з  батьками  спортивна розвага «Про  лінь  забудеш-                          здоровим  будеш»                         
 4. Конкурс  сімейних  фотогазет  на  тему « А  ми відпочиваємо                          активно!»
СЕРЕДА:                          
1. Медичний  консультпункт: «Сам  собі  масажист»                          
2. «Школа  здоров `я»  для  батьків: «Здоровий спосіб життя  у  справі                                  зміцнення       здоров `я  малюка»                         
 3. Робота  педагогічної  бібліотечки «Разом  з  родиною-до  здорової                          дитини»                          
4. Лялькова  вистава  з  елементами  фізичних  вправ «Про хлопчика                            Петрика  та  злу відьму  Цигарку»
ЧЕТВЕР:                      
1.Гаряча  телефонна  лінія  за  участю  спеціалістів з  проблем                      зміцнення   здоров `я дітей.                       
2.Консультація «Замість  ліків- власні  руки» /Лікувальна гімнастика                        для   пальців»/                      
3. Батьківська  конференція «Щоб  здоровому  зростати- про  здоров `я                      треба  дбати»                      
4. Туристичний міні-похід  за  участю  батьків «Стежинками  мандруємо-                      здоровий  дух  гартуємо»
П`ЯТНИЦЯ:                
1.Виставка-реклама  планшетів  для  батьків на  тему «Хочеш  бути                      здоровим - будь  ним!»                    
2. Сумісне  з  батьками  дозвілля «Увага! Увага!Увага! Родинна                      спортивна  розвага!»                   
3. Колективний  перегляд  відеофільму «Це чудово, це  чудово, коли  кожен                   з    нас  здоровий!»                   
4. Батьківська  вітальня «Обміняймося  досвідом  сімейного  виховання                     здорової  дитини»

 

 

 

 

 

П