Криворізький ЗДО №15

 Внутрішня система забезпечення якості освіти

  Дошкільна освіта є першим кроком для дітей у здобутті освіти. Інтенсивний розвиток особистості дитини відбувається в дошкільні роки та є основною функцією кожного закладу освіти.

 

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти

      Основна стратегічна мета державної освітньої політики в Україні — забезпечити якість освіти. Для цього слід збудувати ефективну систему, здатну адекватно реагувати на виклики сьогодення та стабільно функціонувати. Вона складається з двох тісно пов’язаних між собою систем: внутрішньої та зовнішньої.

      Створити внутрішню систему — стратегічне рішення закладу освіти. Воно може допомогти поліпшити його загальну дієвість та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо її ефективного та сталого розвитку.

      Внутрішня система — це інструмент, який дасть змогу розвивати заклад, забезпечить і налаштує процеси його освітньої діяльності.

 

     Під внутрішньою системою розуміється сукупність умов, процедур та заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість освітнього процесу, формування ключових компетентностей дітей раннього та дошкільного віку, сприяють всебічному розвитку особистості.

 

 Статтею 1 Закону України «Про освіту» визначено, що:

·        якість освіти — відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг;

·     якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізація освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

      Отже, якість освіти — це результат, а якість освітньої діяльності — процес, що забезпечує результат. Процес має завжди спрямовуватися на результат. Тож внутрішню систему потрібно розробляти як інструмент управління якістю освіти в закладі освіти.

    Процеси забезпечення якості освіти мають бути вимірювані, об’єктивні та керовані. Варто також формувати культуру якості. Вона ґрунтується на довірі, повазі до людської гідності, доброчесності, прозорості, партнерстві, прагненні до досконалості та взаємної відповідальності.

 

ПЛАН
Проведення внутрішнього моніторингу результатів навчання та розвитку дітей дошкільного віку в ЗДО№15 в 2021/2022 н.р

 

з/п

Назва заходу

Терміни виконання заходу

Особи, відповідальні за проведення заходу

Примітка

1.

Опрацювання нормативно-правової бази, фахової літератури, періодичних видань з питання моніторингу якості освіти в ЗДО

До 31.08.

2021

директо, вихователь-методист, вихователі

 

2.

Обговорення питання проведення внутрішнього моніторингу якості освіти в ЗДО

30.08.

2021

Педрада №1

Директор, вихователь-методист, вихователі

 

3.

Підготувати інструментарій для проведення внутрішнього моніторингу

До 18.09.

2021

Вихователі

 

4.

Роздрукування необхідних матеріалів для проведення внутрішнього моніторингу

До 25.09.

2021

Вихователь - методист

 

5.

Провести інструктаж щодо проведення внутрішнього моніторингу результатів навчання та розвитку дітей дошкільного віку

До 03.09.

2021

Вихователь- методист

 

6.

Підготувати протоколи для проведення моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделлю на кожну дитину

До 01.09.

2021

Вихователь- методист

 

7.

Проведення моніторингу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за кваліметричною моделюю І етап

До 20.09.

2021

Вихователі старших груп

 
 

ІІ етап

До 15.05.2022

   

8.

Проведення оцінювання результатів навчання та розвитку (досягнень) дітей молодшого та середнього дошкільного віку відповідно до методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти» І етап

до 20.09.

2021

Вихователі груп

 
 

ІІ етап

До 15.05.2022

   

9.

Провести обстеження нервово-психічного розвитку дітей раннього віку (картки)

Вересень-жовтень

Вихователі групи раннього віку,

 

10.

Проведення корекційної роботи за результатами І етапу внутрішнього моніторингу (індивідуальна робота)

Жовтень-

квітень

Вихователі груп дошкільного віку

 

11.

Проводити постійний аналіз корекційної роботи за результатами внутрішнього моніторингу

Жовтень-

квітень

Вихователь- методист

 

12.

Статистичне опрацювання матеріалів, отриманих після проведення внутрішнього моніторингу

До 30.10.2021р. До 30.05.2022р.

Директор вихователь-методист, вихователі

 

13.

Узагальнення результатів, підготовка висновків та рекомендацій відповідно до цих результатів, складання аналітичного звіту за результатами внутрішнього моніторингу.

До 06.11.2021р. До 30.05.2022р.

Завідувач, вихователь- методист

 

14.

Підготовка довідки на педагогічну раду, проекту наказу про результати внутрішнього моніторингу результатів навчання та розвитку дітей за 2021/2022 н.р.

Травень

2022р.

Лиректор, вихователь- методист